Skupinové relaxačné pobyty MONADA

Pobyty s bohatým celodenným programom zameraným na cvičenie jogy, debaty o životnom štýle, turistické vychádzky. Tradičný pobyt KLASIK s dvomi cvičeniami, najžiadanejší DETOX so špeciálnou stravou a MEDITÁCIA s nácvikom meditačných techník.

 

 

 

Coffee MONADA