Zdravá chrbtica – skutočné zdravie

Chrbtica je základom kostry aj svalovej a nervovej sústavy, je oporou celého organizmu. Podopiera mäkké telesné časti a dáva telu správny tvar. Na chrbticu sú napojené veľké aj malé svaly a väzy na chrbte aj na bruchu. Sú odolné voči záťaži a umožňujú telu vydržať v zvislej polohe.

Svaly napojené na chrbticu zároveň fixujú správnu polohu životne dôležitých orgánov, rozmiestnených pozdĺž chrbtice. V centrálnej časti chrbticového kanála je miecha, chránená stavcami chrbtice. Vchádza z mozgu a sústreďuje celú sieť motorických a senzitívnych nervov, ktoré sú ďalej rozvetvené do celého tela.

Starostlivosť o chrbticu

Nesprávne držanie tela je skutočnou príčinou mnohých ochorení. Preťažovanie chrbtice a neopatrné pohyby stavcov chrbtice môžu spôsobiť posunutie a zovretie nervov vychádzajúcich z miechy, a to vyvoláva nesprávne fungovanie orgánov, ktoré sú týmito nervami riadené.
Doba priniesla sedavý spôsob života a s ním akútny nedostatok pohybu. Namiesto prechádzky na čerstvom vzduchu sedíme doma; nešportujeme, len sledujeme športové prenosy v televízii. Z nedostatku fyzickej aktivity nám chátrajú svaly, z nesprávnej stravy sa vyčerpávajú tkanivá organizmu. Chrbtica pod vplyvom takéhoto spôsobu života tuhne a deformuje, dôsledkom je narušenie krvného obehu v tkanivách, porušenie chrupavky a medzistavových platničiek. Z tohto dôvodu sa ľuďom vo veku 60 – 70 rokov chrbtica  skracuje a vysychá, dochádza k zhrbeniu tela. Žiaľ, narušenie chrupavky a medzistavcových platničiek môžeme už diagnostikovať aj u detí  školského veku – ich chrbtica pripomína skôr drevenú palicu než živý nosný rám tela. Ak máme od detstva nepružnú chrbticu, v staršom veku môže očakávať jej skrátenie a ďalšie zdravotné problémy.

Neprestaňme sa naťahovať

Len zanedbateľné percento ľudí dbá o to, aby svoju chrbticu dostatočne naťahovali a precvičovali. Pravidelne sa venujú regeneračným a rehabilitačným cvičeniam, prechádzkam a športom v prírode. Ľudia neboli naprogramovaní tak, aby sa u nich v štyridsiatke prejavovali zreteľné príznaky starnutia a v päťdesiatke sa ich životy chýlili ku koncu. Organizmus človeka je veľmi dobre prispôsobený k tomu, aby viedol 70 - 80 rokov aktívny život. Aj v tejto vekovej kategórii nájdeme zdravých ľudí plných energie, i keď je ich žalostne málo. Zachovali si ľahkú chôdzu, jasný pohľad a svieži rozum. A celoživotné cvičenie im pomohlo zachovať si aj starobe silnú, pohyblivú a elastickú chrbticu.   

Zapamätajme si

Zdravie, sila a energia človeka nezávisia na veku, ale stave jeho chrbtice. Ak budeme chrbticu denne precvičovať, po krátkom čase zmiznú naše bolesti a príznaky predčasného starnutia. Cvičenia na chrbticu sú naozaj jednoduché, zvládnuteľné pre každého. Je to zvláštne, prečo ľudia túto skvelú príležitosť uchovania si mladosti a zdravia takmer nevyužívajú!

A dobré rady na záver

Choďme po schodoch vždy peši, nepoužívajme výťah !
Neopierajme sa pri chôdzi po schodoch o zábradlie !
Majme vždy vztýčenú hlavu a vzpriamený hrudný kôš !
Nehrbme sa, držme telo vždy vyrovnané !

Potrebujete sa naštartovať a vytvoriť si návyk na pravidelné cvičenie?

Sme tu pre vás uz 30 rokov! Vyberte si z ponuky skupinových alebo individuálych relaxačných pobytov MONADA. Na každom z nich je podstatná časť programu venovaná práve jogovýcm rehabilitačným cvičeniam. Už po prvej cvičebnej hodine pocítite blahodarné účinky správneho zdravého cvičenia na vašu chrbticu a celý pohybový aparát.

https://www.monada.sk/

https://www.monada.eu/

< Späť