Relaxačné pobyty

Pobyty na 2 až 5 nocí s bohatým celodenným programom zameraným na cvičenie jogy, debaty o životnom štýle, turistické vychádzky. Tradičný pobyt KLASIK s dvomi cvičeniami, najžiadanejšie pobyty DETOX so špeciálnou stravou a MEDITÁCIA s nácvikom meditačných techník. Pobyt ŠTART s jedným jogovým cvičením a turistickou vychádzkou.